Białkowski, Michał. 2019. „Polscy Ojcowie Soboru Watykańskiego II. Wstęp Do Badań Nad Episkopatem Kościoła Katolickiego W PRL”. Studia Pelplińskie 53 (grudzień):33-74. https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.002.