Babiński, Jarosław. 2019. „Teologiczno-Prakseologiczne Implikacje współczesnej Dyskusji Nad Rozumieniem śmierci”. Studia Pelplińskie 53 (grudzień):17-32. https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.001.