VINTOU (WINTOW), Y. (Eugeniusz). Miłość ojczyzny w tesktach Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901-1981) i Sługi Bożego Biskupa Zygmunta Łozińskiego (1870-1932). Analiza porównawcza. Studia Pelplińskie, [S. l.], v. 53, p. 543–556, 2019. DOI: 10.12775/SPLP.2019.033. Disponível em: https://apcz.umk.pl/SPLP/article/view/SPLP.2019.033. Acesso em: 18 sty. 2022.