Małek, K. (2022). TEOLOGIA ZWIERZĄT JAKO NOWA (SUB)DYSCYPLINA. Studia Pelplińskie, 56. https://doi.org/10.12775/SPLP.2022.016