Mudrak, Łukasz. (2022). RYWALIZACJA I PYTANIE O ROZEZNAWANIE DUCHÓW: PNEUMATOLOGICZNY PRZYCZYNEK DO ZAKREŚLENIA EKUMENICZNYCH HORYZONTÓW. Studia Pelplińskie, 55, 189–204. https://doi.org/10.12775/SPLP.2021.011