Babiński, J. (2020). Pojęcie nowej ewangelizacji w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. Studia Pelplińskie, 54, 29–46. https://doi.org/10.12775/SPLP.2020.002