Wojcieszak, M. (2019). Społeczność Kościoła Afryki rzymskiej w relacji św. Augustyna. Studia Pelplińskie, 53, 557–581. https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.034