Vintou (Wintow), Y. (Eugeniusz). (2019). Miłość ojczyzny w tesktach Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901-1981) i Sługi Bożego Biskupa Zygmunta Łozińskiego (1870-1932). Analiza porównawcza. Studia Pelplińskie, 53, 543–556. https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.033