Węsierski, K. (2019). Rozwój teologicznej prawdy o Wniebowzięciu NMP na podstawie liturgii. Studia Pelplińskie, 53, 533–542. https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.032