Węsierski-Tesen, K. (2019). Mahomet, w jakiego wierzą muzułamanie w świetle Siry Ibn ’IshaqA. Studia Pelplińskie, 53, 517–532. https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.031