Simiński, Łukasz. (2019). Katecheza odpowiedzią na niebezpieczeństwa zagrażające grupom religijnym. Studia Pelplińskie, 53, 433–446. https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.026