Rachwalik, W. (2019). Polonica w Dzienniczku św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Studia Pelplińskie, 53, 411–418. https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.024