Ossowski, Z. (2019). Witraże w sankturaium świętego Rocha w Osieku. Problem percepcji i komunikacji społecznej. Studia Pelplińskie, 53, 371–388. https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.022