Janowska, M. (2019). Teologiczno-wychowawcze przesłanie epitafiów cmentarnych na przykładzie wybranych cmentarzy w Toruniu. Studia Pelplińskie, 53, 231–248. https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.013