Gliniecki, W. (2019). Miejsce "osoby" w decyzji medycznej. Analiza zagadnienia w świetle personalizmu Jacques’a Maritaina. Studia Pelplińskie, 53, 163–180. https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.009