Dutkiewicz, Łukasz. (2019). Niektóre aspekty duszpasterskiej troski Kościoła katolickiego o bezrobotnych w Polsce. Studia Pelplińskie, 53, 151–162. https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.008