Dłutowski, M. (2019). Idea miłosierdzia Bożego w życiu duchowym. Studia Pelplińskie, 53, 121–132. https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.006