Dalecki, K. (2019). Pomorskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi jako największe dzieło społeczne ks. Prałata Antoniego Szumana. Studia Pelplińskie, 53, 107–121. https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.005