Cejrowski, P., & Mędrzycki, R. (2019). Regulacje praw osób, których dane są przetwarzane - regulacje na tle autonomicznej ochrony danych osobowych w Kościele katolickim. Studia Pelplińskie, 53, 75–92. https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.003