Białkowski, M. (2019). Polscy ojcowie Soboru Watykańskiego II. Wstęp do badań nad episkopatem Kościoła katolickiego w PRL. Studia Pelplińskie, 53, 33–74. https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.002