(1)
Szymik, J. DUCH ŚWIĘTY DAJE SŁOWO: ZWIĄZEK MIĘDZY PNEUMATOLOGIĄ A CHRYSTOLOGIĄ W ŚWIETLE TEOLOGII I NAUCZANIA JÓZEFA RATZINGERA / BENEDYKTA XVI. SPLP 2022, 56.