(1)
Babiński, J. Pojęcie Nowej Ewangelizacji W ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. SPLP 2020, 54, 29-46.