(1)
Vintou (Wintow), Y. (Eugeniusz). Miłość Ojczyzny W Tesktach Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901-1981) I Sługi Bożego Biskupa Zygmunta Łozińskiego (1870-1932). Analiza porównawcza. SPLP 2019, 53, 543-556.