(1)
Simiński, Łukasz. Katecheza Odpowiedzią Na niebezpieczeństwa zagrażające Grupom Religijnym. SPLP 2019, 53, 433-446.