(1)
Marczak, M. Dekalog Drogą Do wolności Narodu - IV Pielgrzymka Jana Pawła II Do Ojczyzny. SPLP 2019, 53, 305-320.