(1)
Kuna, D. Wpływ Sportu Na życie Moralne człowieka - korzyści, Wynaturzenia I próby Ich przezwyciężenia W świetle Nauki św. Tomasza Z Akwinu. SPLP 2019, 53, 275-290.