(1)
Jakimiec, D. Istota I Prerogatywy sądowego Postepowania Wykonawczego W Sprawach Rodzinnych I opiekuńczych. SPLP 2019, 53, 211-230.