(1)
Gliniecki, W. Miejsce "osoby" W Decyzji Medycznej. Analiza Zagadnienia W świetle Personalizmu Jacques’a Maritaina. SPLP 2019, 53, 163-180.