(1)
Dutkiewicz, Łukasz. Niektóre Aspekty Duszpasterskiej Troski Kościoła Katolickiego O Bezrobotnych W Polsce. SPLP 2019, 53, 151-162.