(1)
Dalecki, K. Pomorskie Towarzystwo Opieki Nad Dziećmi Jako największe dzieło społeczne Ks. Prałata Antoniego Szumana. SPLP 2019, 53, 107-121.