(1)
Cejrowski, P.; Mędrzycki, R. Regulacje Praw osób, których Dane Są Przetwarzane - Regulacje Na Tle Autonomicznej Ochrony Danych Osobowych W Kościele Katolickim. SPLP 2019, 53, 75-92.