(1)
Białkowski, M. Polscy Ojcowie Soboru Watykańskiego II. Wstęp Do Badań Nad Episkopatem Kościoła Katolickiego W PRL. SPLP 2019, 53, 33-74.