(1)
Babiński, J. Teologiczno-Prakseologiczne Implikacje współczesnej Dyskusji Nad Rozumieniem śmierci. SPLP 2019, 53, 17-32.