[1]
Babiński, J. 2020. Pojęcie nowej ewangelizacji w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. Studia Pelplińskie. 54, (grudz. 2020), 29–46. DOI:https://doi.org/10.12775/SPLP.2020.002.