[1]
Wojcieszak, M. 2019. Społeczność Kościoła Afryki rzymskiej w relacji św. Augustyna. Studia Pelplińskie. 53, (grudz. 2019), 557–581. DOI:https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.034.