[1]
Vintou (Wintow), Y. (Eugeniusz) 2019. Miłość ojczyzny w tesktach Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901-1981) i Sługi Bożego Biskupa Zygmunta Łozińskiego (1870-1932). Analiza porównawcza. Studia Pelplińskie. 53, (grudz. 2019), 543–556. DOI:https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.033.