[1]
Rachwalik, W. 2019. Polonica w Dzienniczku św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Studia Pelplińskie. 53, (grudz. 2019), 411–418. DOI:https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.024.