[1]
Ossowski, Z. 2019. Witraże w sankturaium świętego Rocha w Osieku. Problem percepcji i komunikacji społecznej. Studia Pelplińskie. 53, (grudz. 2019), 371–388. DOI:https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.022.