[1]
Kuna, D. 2019. Wpływ sportu na życie moralne człowieka - korzyści, wynaturzenia i próby ich przezwyciężenia w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu. Studia Pelplińskie. 53, (grudz. 2019), 275–290. DOI:https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.016.