[1]
Gogacz, K. 2019. Instytucjonalny wymiar kurateli sądowej w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa społecznego. Studia Pelplińskie. 53, (grudz. 2019), 199–210. DOI:https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.011.