[1]
Dutkiewicz, Łukasz 2019. Niektóre aspekty duszpasterskiej troski Kościoła katolickiego o bezrobotnych w Polsce. Studia Pelplińskie. 53, (grudz. 2019), 151–162. DOI:https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.008.