[1]
Cejrowski, P. i Mędrzycki, R. 2019. Regulacje praw osób, których dane są przetwarzane - regulacje na tle autonomicznej ochrony danych osobowych w Kościele katolickim. Studia Pelplińskie. 53, (grudz. 2019), 75–92. DOI:https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.003.