[1]
Białkowski, M. 2019. Polscy ojcowie Soboru Watykańskiego II. Wstęp do badań nad episkopatem Kościoła katolickiego w PRL. Studia Pelplińskie. 53, (grudz. 2019), 33–74. DOI:https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.002.