[1]
Babiński, J. 2019. Teologiczno-prakseologiczne implikacje współczesnej dyskusji nad rozumieniem śmierci. Studia Pelplińskie. 53, (grudz. 2019), 17–32. DOI:https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.001.