1.
Szulakiewicz W. Człowiek uniwersytetu – przyczynek do biografii naukowej Profesora Karola Poznańskiego (w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin). SPI [Internet]. 3 sierpień 2021 [cytowane 8 grudzień 2021];24(2):107-30. Dostępne na: https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/SPI.2021.2.006