1.
Mariani A. Kształcenie jezuitów prowincji litewskiej między tradycją a zmianą Przyczynek do prozopografii jezuitów w dawnej Rzeczypospolitej. SPI [Internet]. 4 styczeń 2020 [cytowane 9 czerwiec 2023];22(4):19-48. Dostępne na: https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/SPI.2019.4.001