1.
Opora R, Breska R. Charakterystyka pacjentów przerywających stacjonarną terapię uzależnień uzyskana na podstawie analizy dokumentów medycznych. SPI [Internet]. 7 czerwiec 2018 [cytowane 1 luty 2023];21(1):199-218. Dostępne na: https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/SPI.2018.1.009