Szulakiewicz, Władysława. „Człowiek Uniwersytetu – Przyczynek Do Biografii Naukowej Profesora Karola Poznańskiego (w dziewięćdziesiątą Rocznicę Urodzin)”. Studia Paedagogica Ignatiana 24, no. 2 (sierpień 3, 2021): 107–130. Udostępniono styczeń 19, 2022. https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/33741.