de Tchorzewski, Andrzej Michał. „Imperatyw Pedagogiczny Jako Element Strategii Wychowawczej”. Studia Paedagogica Ignatiana 20, no. 2 (czerwiec 30, 2017): 61–84. Udostępniono lipiec 24, 2024. https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/SPI.2017.2.002.