1.
SAVAGE, Roger. Osąd, wyobraźnia i Bildung. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 15 kwiecień 2016, T. 18, s. 25–40. [udostępniono 4.6.2023]. DOI 10.12775/SPI.2015.001.